Одкровення душі металу

Нині, як ніколи, наші душі потребують розради, яку люди споконвіку знаходили в мистецтві, тому що тільки краса й добро в змозі залікувати, наснажити, надати сил та енергії. Саме тому ми маємо підтримувати один одного, об’єднуватися і кожен робити свою справу, робити добре та з душею. Ось і виставка «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – міні-емалі», відкриття якої відбулося сніжного 28 листопада в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, у нас, організаторів проекту, вийшла дуже камерною та душевною. В експозиції виставки взяли участь 18 ювелірів та 11 емальєрів (багато з них – члени Національної спілки художників України, члени Спілки дизайнерів України, а також Заслужені художники України).

 

Ідейним натхненником арт-проекту є відомий ювелір та емальєр, член Національної спілки художників України, учасник багатьох міжнародних виставок та пленерів Віталій Хоменко, який своїм особистим творчим та організаційним внеском сприяє розвою українського авторського мистецтва вже майже п’ятдесят років. Це саме за його активної ініціативи та допомоги цей проект було втілено в дійсності, а також завдяки підтримці адміністрації Музею в особі директора Адріани Вялець, її заступника Людмили Білоус та спільній праці кураторів проекту (а це, крім мене, також моя колега Тетяна Ільїна) з працівниками музею, зокрема із завідувачем відділу науково-дослідної та експозиційної роботи – Ольгою Новодережкіною. Науковим  консультантом арт-проекту є відомий мистецтвознавець, голова Асоціації арт-критиків України, лауреат Шевченківської премії, науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України Зоя Чегусова.

 

 

Віталій Хоменко. Зимові вишні

 

«КВАДРА міні-метал» є початком великого і, сподіваюсь, традиційного експозиційного арт-проекту, мета якого – представити сучасний стан та тенденції розвитку ювелірного мистецтва та мистецтва міні-емалі, нові естетичні погляди, сміливі експериментальні пошуки художників разом з використанням нетипових матеріалів, розкрити оригінальність стилістичних образно-пластичних та технологічних художніх вирішень. Одним із завдань є не лише спроба викристалізувати існуючі тенденції в сучасному мистецтві цієї царини, тобто показати те, що створюють наші українські художники, а й, можливо, окреслити  своєрідні художні вектори, щоб заохотити та спрямувати сучасних майстрів до авторської творчості саме в жанрі міні-металу – як у ювелірному мистецтві, так і в мистецтві емалі.

 

Крім того, ми запросили відвідати виставку студентів художніх навчальних закладів, зокрема Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, – щоб майбутні художники ознайомились із творчістю митців старшого покоління, адже їм, власне, призначено продовжувати цю мистецьку справу, розвивати й спрямовувати новітнє українське мистецтво – і зв’язок різних поколінь, як своєрідна нитка Аріадни, є особливо важливим, аби ми знову на тривалий час не втратили можливість спадкоємності традиції, як це вже було з різних причин в історії українського ювелірного та емальєрного мистецтва...

 

Такий захід уже давно був актуальним і на часі, тому що авторське ювелірне мистецтво досі не мало такого окремого експозиційного проекту, де б змогли гуртуватися та презентувати свій доробок саме художники царини малої металевої пластики. Таким чином, у нашій виставці «Квадра міні-метал» представлено творчість митців з багатьох регіонів України – Заходу й Сходу, Центру та, звісно ж, Києва – як уже знаних та іменитих, так і тих талановитих художників, чиї імена ще належить вписати до скрижалі історії вітчизняного мистецтва. Шкода, що ювеліри з АР Крим, зважаючи на всім відомі обставини окупації півострову, не змогли долучитися до участі у виставці, їх творчий доробок прикрасив би нашу експозицію, як і творчість Сергія Сєрова з Києва, Леоніда Косигіна з Одеси та інших чудових митців, що з тих чи інших причин не взяли участі зараз.

 

 

Олександра Барбалат. Милосердя


Оригінальні твори, що різняться за жанрово-стилістичними та формотворчо-технологічними ознаками, проте гармонійно об’єднані в єдиному експозиційному просторі виставки «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – міні-емалі», демонструють творчий доробок високопрофесійних майстрів авторського ювелірства та емальєрства України, зокрема когорти таких визнаних метрів у цій царині, як Віталій Хоменко, Станіслав Вольський, Штефан Пержан, Костянтин Кравчук, Володимир Балибердін. В експозиції виставки репрезентовано кращі ювелірні здобутки таких талановитих художників, як Анатолій Шерстюк, Станіслав Дрокін, Олег Гаркус, Орест Івасюта, Віталій Крохмалюк, Вадим Лєсогор, Олександра Барбалат, Максим Франко, Олег Петрів та інші, неординарне авторське світобачення яких виявляється в яскравих образно-пластичних творах. Також на виставці вперше продемонстровано останню серію брошок «Графіка» відомого кримського ювеліра Юрія Федорова (1940–1993), творчість якого залишається художньо цікавою й нині.

 

Авторське ювелірне мистецтво – особлива полісемантична сфера творчості, що виявляє невичерпні можливості художньо-технологічних підходів до створення мистецьких об’єктів у цій ділянці. Так, в експозиції виставки, окрім ексклюзивних ювелірних прикрас, презентовано жанр малих пластичних форм, зокрема творчістю Сергія Аленгоза, а також мистецтво оздоблення зброї, що  позиціонує робота Мартіна-Андрія Коваля. Твори Андрія Болюха на виставці репрезентують окремий унікальний вид творчості – ювелірне ковальство.

 

Сергій Аленгоз. Пегас, опалений війною

 

Незмінне повернення до техніки гарячої емалі українськими художниками, зокрема ювелірами та монументалістами, сприяло розвитку художньої емалі у формах композиційно завершених станково-декоративних панно і мініатюрних пластів. Відтак особливою родзинкою експозиції виставки, окрім ошатних вітрин з ювелірними творами, є емалеві твори таких відомих емальєрів України, як Олександр Бородай, Станіслав Вольський, Віталій Хоменко, Іван Юрков, Станіслав Юшков, Михайло Ніколаєв, Тетяна Колечко, Устим Федько, а також молодих талановитих художників – Олександри Барбалат, Марії Зенькової, Марії Луцик.

 

 

Михайло Ніколаєв. Прикраса зниклої цивілізації

 

Виставка яскраво доводить, що сучасне авторське мистецтво є результатом прагнення художників висловити власну індивідуальність, авторську філософію, свої життєві та світоглядні позиції, що найвиразніше сублімується в творчості. Твори мистців, представлені в експозиції Національного музею українського народного декоративного мистецтва, відзначаються прогресивним пластичним мисленням авторів, тяжінням до декоративізму, оригінальністю художніх ідей, асоціативністю образності та широтою тематичного діапазону, що додатково збагачується поєднанням різноманітних матеріалів і технік, а також окремих цікавих конструкторських знахідок (до речі, коло використаних майстрами технік поєднує як традиційне різьблення, литво, карбування, дифування, техніку гарячої емалі та багато інших, так і такі нетипові для українського мистецтва техніки, як мокуме ґане, ювелірне ковальство).

 

Створені впродовж останніх років, вони сприймаються як самодостатні арт-об’єкти з окремим естетичним та філософським змістом, домінуванням художньої ідеї ексклюзивності та рукотворності – і є цікавими як за образними, так і за формотворчими вирішеннями. Спадкоємність традиції є невід’ємною умовою збереження та розвитку культурного надбання народу, тому одне з головних завдань сучасних художників-ювелірів та емальєрів – не лише не втратити багатовіковий досвід золотарства в Україні, а й примножити його своєю творчістю.

 

Діапазон джерел інспірацій у творчості мистців є доволі широким: від авторської інтерпретації образів природи, традиційних форм народних прикрас України, сюжетів античної міфології, мотивів скіфської культури, орнаментики українського бароко і доби модерну до пошуків авангардних образно-пластичних вирішень, співзвучних світовому мистецтву. Знайшла також відображення і сучасність України (зокрема у творі малої металевої пластики, оздобленої емаллю, Сергія Аленгоза (м. Донецьк) – «Пегас, опалений війною», що є своєрідним творчим відгуком художника на нинішню війну в Україні, зокрема в його рідному місті, та в серії експресивних емалевих панно Станіслава Вольського (м. Львів) – «Майдан», відображаючи через чутливу призму авторського світобачення хвилюючі та трагічні події сьогодення).

 

Станіслав Вольський. Майдан

 

Представлені на нашій виставці роботи, якими усі охочі ще матимуть можливість помилуватися впродовж майже двох місяців роботи «КВАДРА міні-метал» – до 25 січня 2015 року, репрезентують як так звані класичні стилістичні напрями, так і авангардні творчі пошуки авторів, співзвучні світовим тенденціям – і це виявляється як у ювелірному мистецтві, так і в мистецтві емалі. Вони символізують «дух» новітнього ювелірного та емальєрного мистецтва – неординарного, наповненого контрастом, здавалося б, непоєднуваних категорій – гармонії та дисгармонії,  синкретичного – на межі перехрестя класичних «великих» стилів та новаційних авторських творчих манер. Кожен твір в експозиції – це ретельно продумана авторська ідея, втілена художником, адже творчий процес – це не лише безпосереднє виготовлення виробу, а й ціла низка складних образних та конструктивних вирішень, індивідуальний підхід до кожного твору.

 

Маємо надію, що «КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – міні-емалі» стане доброю традицією і своєрідним «ювелірним осердям», що духовно та експозиційно згуртовуватиме широке коло художників авторського ювелірного та емальєрного мистецтва України, а їх творчість буде художнім вектором для подальшого поступу авторського мистецтва в контексті національної культури України.

 

Для мене особисто цей арт-проект є першим і особливо цікавим досвідом, адже я як мистецтвознавець під керівництвом мого наукового керівника – відомого українського вченого, доктора мистецтвознавства, лауреата Шевченківської премії Тетяни Кари-Васильєвої досліджую ювелірне мистецтво України XX–XXI століття, проте, окрім суто організаційних та наукових аспектів роботи, є ще дещо – і це дещо – це найважливіше – відчуття причетності до вічного, великого та прекрасного, відчуття, коли кожен художник-учасник виставки став мені духовно близьким, рідним – і так само, як кожен митець, утілюючи в металі свій авторський задум, ніби вдихає в свій твір живу душу, роблячи його теплим та сердечним, так і я намагалася частинку своєї душі вкласти в цей проект, в спілкування з кожним художником, зробити все можливе, щоб ми всі відчули себе частиною однієї великої та вічної душі Металу. Сподіваюсь, це взаємно…