Карась Галерея представила виставку Василя Бажая «Бути чи не бути»

19 жовтня у Карась Галереї в Києві відбулося відкриття виставки відомого українського художника Василя Бажая «Бути чи не бути». Про проект пише мистецтвознавець Роман Ганкевич.

 

Коли у своєму проекті Бажай дебатує «Бути чи не бути», він намагається описати рух поза матеріальністю плоті, те що він розглядає як конструювання у сфері духовного.

 
Хоча питання «бути чи не бути» не стосується особливих проблем Автора, це — універсально відоме філософське питання. Бажай намагається вирішити основну проблему, типову дилему, з якою рано чи пізно стикаються філософи.

 

Василь Бажай. Із проекту «Бути чи не бути» в Карась Галереї

 
Одні, такі як Шопенгауер і подальші екзистенціалісти твердять про філософію буття, інші — так як Платон і неоплатоніки говорять про космогонічність дилеми, а ще інші зводять наше питання до звиклої формули алгебри логіки (яка, до речі, у вимові студентів Оксфорду так і звучить). 

 
Людина за Платоном належить до двох світів: видимого, світу наслідків, і невидимого — світу причин; Світ, як Цілісність — це синтез цих двох. Бажай, ставлячи собі запитання «Бути чи не бути?», розуміє, що тілом людина Є (тобто вона видима, існуюча), а душею НЕ-Є (тобто прихована від зору). Таким чином Є і НЕ-Є — це водночас синтез душі і тіла, тонкого і грубого. Отже людині у цьому світі суть бути і не бути. 


Цікаву подібність знаходимо у «Природі речей» Парменіда і потім у діалозі Платона про Парменіда. Старогрецький атоміст Парменід зокрема писав таке:


«Сьогодні скажу я, а ти сприйми моє слово і почуй, які шляхи вивчення мислити можна. Перший мовить, що "є" і "ніяк не бути не може" - це шлях Ствердження (яке синонім до Істини). Другий шлях - це те, що "не є" і "неминуче повинно не-бути": цей шлях, скажу я тобі, абсолютно без сенсу, тримає в оковах кордонів, що кругом його замикають, бо не можна буттю незакінченим бути і не повинне воно. Немає потреби у ньому, а якщо б і була, то всього б потребувала».


Бажаєве «Бути чи не бути?» відкриває нам душу його живопису, якому важко у світі брехні, зла, ілюзій, але який тим не менше не втратив властивостей заставляти реципієнта мислити і приймати рішення.

Побачити виставку можна до 7 листопада 2017 року.